Försäljning

Auktionsdatum :
2012-03-14
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0004490563
Förfall :
2012-09-19
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
24 434
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
2,44
Antal bud :
69
Antal acc bud :
24
Snittränta :
1,3901(99,283)
Lägsta ränta :
1,3500(99,304)
Högsta ränta :
1,3970(99,280)
% of Eq Price Lvl :
63,21