Försäljning

Auktionsdatum :
2012-02-22
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1052
ISINkod :
SE0002241083
Kupong % :
4,250
Förfall :
2019-03-12
Auktions/uppköpsvolym :
4 213
Emitterat institutioner:
Teckningskvot :
Antal bud :
Antal acc bud :
Snittränta :
Lägsta ränta :
Högsta ränta :

Försäljning

Auktionsdatum :
2012-02-22
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1054
ISINkod :
SE0003784461
Kupong % :
3,500
Förfall :
2022-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
6 414
Emitterat institutioner:
3 054
Teckningskvot :
1,28
Antal bud :
46
Antal acc bud :
14
Snittränta :
1,9106(114,677)
Lägsta ränta :
1,9080(114,703)
Högsta ränta :
1,9160(114,623)
% of Eq Price Lvl :
100,00