Försäljning

Auktionsdatum :
2012-01-11
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1054
ISINkod :
SE0003784461
Kupong % :
3,500
Förfall :
2022-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
2 500
Total budvolym :
4 850
Emitterat institutioner:
2 500
Teckningskvot :
1,94
Antal bud :
34
Antal acc bud :
15
Snittränta :
1,6835(117,153)
Lägsta ränta :
1,6810(117,179)
Högsta ränta :
1,6870(117,117)
% of Eq Price Lvl :
51,36