Försäljning

Auktionsdatum :
2012-01-04
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0004391464
Förfall :
2012-04-18
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
13 595
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
1,36
Antal bud :
66
Antal acc bud :
50
Snittränta :
1,4658(99,595)
Lägsta ränta :
1,3200(99,635)
Högsta ränta :
1,5000(99,585)
% of Eq Price Lvl :
8,46