Försäljning

Auktionsdatum :
2011-12-21
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0004194314
Förfall :
2012-03-21
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
3 710
Emitterat institutioner:
2 860
Teckningskvot :
0,74
Antal bud :
32
Antal acc bud :
27
Snittränta :
1,3744(99,661)
Lägsta ränta :
1,1500(99,717)
Högsta ränta :
1,4300(99,648)
% of Eq Price Lvl :
100,00

Försäljning

Auktionsdatum :
2011-12-21
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0004330538
Förfall :
2012-06-20
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
5 402
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
1,08
Antal bud :
46
Antal acc bud :
43
Snittränta :
1,3382(99,335)
Lägsta ränta :
1,2400(99,384)
Högsta ränta :
1,4000(99,305)
% of Eq Price Lvl :
89,60