Försäljning

Auktionsdatum :
2011-12-07
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0004194314
Förfall :
2012-03-21
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
12 711
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
1,27
Antal bud :
62
Antal acc bud :
49
Snittränta :
1,2751(99,637)
Lägsta ränta :
1,1700(99,666)
Högsta ränta :
1,3500(99,615)
% of Eq Price Lvl :
75,12