Försäljning

Auktionsdatum :
2011-12-07
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0004330538
Förfall :
2012-06-20
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
5 789
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
1,16
Antal bud :
55
Antal acc bud :
51
Snittränta :
1,2470(99,333)
Lägsta ränta :
1,1480(99,385)
Högsta ränta :
1,3700(99,267)
% of Eq Price Lvl :
61,00