Försäljning

Auktionsdatum :
2011-11-30
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1054
ISINkod :
SE0003784461
Kupong % :
3,500
Förfall :
2022-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
2 000
Total budvolym :
2 582
Emitterat institutioner:
2 000
Teckningskvot :
1,29
Antal bud :
27
Antal acc bud :
24
Snittränta :
1,7441(116,692)
Lägsta ränta :
1,7290(116,849)
Högsta ränta :
1,7500(116,630)
% of Eq Price Lvl :
27,00