Försäljning

Auktionsdatum :
2011-11-23
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0004297208
Förfall :
2012-02-15
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
12 365
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
1,24
Antal bud :
69
Antal acc bud :
55
Snittränta :
1,3193(99,700)
Lägsta ränta :
1,2000(99,727)
Högsta ränta :
1,3880(99,685)
% of Eq Price Lvl :
35,00