Försäljning

Auktionsdatum :
2011-11-02
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1047
ISINkod :
SE0001149311
Kupong % :
5,000
Förfall :
2020-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
5 443
Emitterat institutioner:
Teckningskvot :
Antal bud :
Antal acc bud :
Snittränta :
Lägsta ränta :
Högsta ränta :

Försäljning

Auktionsdatum :
2011-11-02
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1054
ISINkod :
SE0003784461
Kupong % :
3,500
Förfall :
2022-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
10 403
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
2,08
Antal bud :
44
Antal acc bud :
30
Snittränta :
1,7561(116,678)
Lägsta ränta :
1,7510(116,732)
Högsta ränta :
1,7590(116,648)
% of Eq Price Lvl :
15,76