Försäljning

Auktionsdatum :
2011-10-26
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0004268670
Förfall :
2012-01-18
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
8 832
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
1,77
Antal bud :
60
Antal acc bud :
39
Snittränta :
1,2992(99,705)
Lägsta ränta :
1,2000(99,727)
Högsta ränta :
1,3500(99,693)
% of Eq Price Lvl :
67,43