Försäljning

Auktionsdatum :
2011-10-12
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0004268670
Förfall :
2012-01-18
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
15 949
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
1,59
Antal bud :
93
Antal acc bud :
74
Snittränta :
1,2456(99,669)
Lägsta ränta :
1,0000(99,734)
Högsta ränta :
1,3400(99,644)
% of Eq Price Lvl :
50,33