Försäljning

Auktionsdatum :
2011-09-19
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3108
ISINkod :
SE0004211084
Kupong % :
0,250
Förfall :
2022-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
2 980
Emitterat institutioner:
1 830
Teckningskvot :
0,60
Antal bud :
28
Antal acc bud :
12
Snittränta :
0,2974(99,469)
Lägsta ränta :
0,2800(99,651)
Högsta ränta :
0,3050(99,389)
% of Eq Price Lvl :
100,00