Försäljning

Auktionsdatum :
2011-09-16
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3108
ISINkod :
SE0004211084
Kupong % :
0,250
Förfall :
2022-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
7 166
Emitterat institutioner:
4 446
Teckningskvot :
1,43
Antal bud :
48
Antal acc bud :
31
Snittränta :
0,3330(99,095)
Lägsta ränta :
0,3120(99,318)
Högsta ränta :
0,3450(98,974)
% of Eq Price Lvl :
100,00