Försäljning

Auktionsdatum :
2011-09-15
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3108
ISINkod :
SE0004211084
Kupong % :
0,250
Förfall :
2022-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
750
Total budvolym :
4 110
Emitterat institutioner:
750
Teckningskvot :
5,48
Antal bud :
55
Antal acc bud :
10
Snittränta :
0,3410(99,012)
Lägsta ränta :
0,3280(99,151)
Högsta ränta :
0,3530(98,890)
% of Eq Price Lvl :
0,10