Försäljning

Auktionsdatum :
2011-08-31
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0004019347
Förfall :
2011-12-21
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
12 839
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
2,57
Antal bud :
48
Antal acc bud :
8
Snittränta :
1,4191(99,568)
Lägsta ränta :
1,3900(99,577)
Högsta ränta :
1,4440(99,561)
% of Eq Price Lvl :
28,00

Försäljning

Auktionsdatum :
2011-08-31
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0004194314
Förfall :
2012-03-21
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
10 285
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
2,06
Antal bud :
52
Antal acc bud :
32
Snittränta :
1,4238(99,211)
Lägsta ränta :
1,3440(99,255)
Högsta ränta :
1,4900(99,175)
% of Eq Price Lvl :
50,00