Försäljning

Auktionsdatum :
2011-08-17
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0004051100
Förfall :
2011-11-16
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
31 857
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
3,19
Antal bud :
103
Antal acc bud :
19
Snittränta :
1,4673(99,639)
Lägsta ränta :
1,4490(99,643)
Högsta ränta :
1,5300(99,623)
% of Eq Price Lvl :
25,80