Försäljning

Auktionsdatum :
2011-06-29
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0004051100
Förfall :
2011-11-16
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
7 664
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
1,53
Antal bud :
36
Antal acc bud :
22
Snittränta :
1,7355(99,391)
Lägsta ränta :
1,6500(99,372)
Högsta ränta :
1,8450(99,298)
% of Eq Price Lvl :
36,00