Försäljning

Auktionsdatum :
2011-06-15
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1041
ISINkod :
SE000412389
Kupong % :
6,750
Förfall :
2014-05-05
Auktions/uppköpsvolym :
2 000
Total budvolym :
8 500
Emitterat institutioner:
2 000
Teckningskvot :
4,25
Antal bud :
11
Antal acc bud :
1
Snittränta :
2,3940(111,956)
Lägsta ränta :
2,3940(111,956)
Högsta ränta :
2,3940(111,956)
% of Eq Price Lvl :
100,00