Försäljning

Auktionsdatum :
2011-06-01
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1054
ISINkod :
SE0003784461
Kupong % :
3,500
Förfall :
2022-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
2 000
Total budvolym :
5 223
Emitterat institutioner:
2 000
Teckningskvot :
2,61
Antal bud :
18
Antal acc bud :
1
Snittränta :
2,9150(105,429)
Lägsta ränta :
2,9150(105,429)
Högsta ränta :
2,9150(105,429)
% of Eq Price Lvl :
100,00