Försäljning

Auktionsdatum :
2011-05-18
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1054
ISINkod :
SE0003784461
Kupong % :
3,500
Förfall :
2022-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
2 000
Total budvolym :
4 775
Emitterat institutioner:
2 000
Teckningskvot :
2,39
Antal bud :
21
Antal acc bud :
2
Snittränta :
2,9090(105,405)
Lägsta ränta :
2,9090(105,504)
Högsta ränta :
2,9090(105,405)
% of Eq Price Lvl :
95,24