Försäljning

Auktionsdatum :
2011-05-12
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3102
ISINkod :
SE0000317943
Kupong % :
4,000
Förfall :
2020-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
750
Total budvolym :
1 892
Emitterat institutioner:
750
Teckningskvot :
2,52
Antal bud :
19
Antal acc bud :
6
Snittränta :
0,8220(161,942)
Lägsta ränta :
0,8760(162,027)
Högsta ränta :
0,8900(161,841)
% of Eq Price Lvl :
0,00