Försäljning

Auktionsdatum :
2011-05-11
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0003950906
Förfall :
2011-08-17
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
20 870
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
2,09
Antal bud :
65
Antal acc bud :
24
Snittränta :
1,8900(99,499)
Lägsta ränta :
1,8600(99,506)
Högsta ränta :
1,9050(99,495)
% of Eq Price Lvl :
25,50