Försäljning

Auktionsdatum :
2011-04-27
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0003917673
Förfall :
2011-07-20
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
4 620
Emitterat institutioner:
4 420
Teckningskvot :
0,92
Antal bud :
31
Antal acc bud :
28
Snittränta :
1,8590(99,578)
Lägsta ränta :
1,7700(99,598)
Högsta ränta :
1,8900(99,571)
% of Eq Price Lvl :
100,00

Försäljning

Auktionsdatum :
2011-04-27
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0003848324
Förfall :
2011-09-21
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
9 870
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
1,97
Antal bud :
40
Antal acc bud :
15
Snittränta :
1,9300(99,229)
Lägsta ränta :
1,9000(99,241)
Högsta ränta :
1,9480(99,221)
% of Eq Price Lvl :
56,00