Försäljning

Auktionsdatum :
2011-04-20
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1054
ISINkod :
SE0003784461
Kupong % :
3,500
Förfall :
2022-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
2 000
Total budvolym :
6 550
Emitterat institutioner:
2 000
Teckningskvot :
3,28
Antal bud :
15
Antal acc bud :
1
Snittränta :
3,2250(102,526)
Lägsta ränta :
3,2250(102,526)
Högsta ränta :
3,2250(102,526)
% of Eq Price Lvl :
100,00