Försäljning

Auktionsdatum :
2011-04-06
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1050
ISINkod :
SE0001517699
Kupong % :
3,000
Förfall :
2016-07-12
Auktions/uppköpsvolym :
2 000
Total budvolym :
7 450
Emitterat institutioner:
2 000
Teckningskvot :
3,73
Antal bud :
15
Antal acc bud :
4
Snittränta :
3,1320(99,362)
Lägsta ränta :
3,1300(99,372)
Högsta ränta :
3,1330(99,357)
% of Eq Price Lvl :
52,50