Försäljning

Auktionsdatum :
2011-03-30
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0003848324
Förfall :
2011-09-21
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
14 308
Emitterat institutioner:
9 999
Teckningskvot :
1,43
Antal bud :
55
Antal acc bud :
38
Snittränta :
1,8800(99,105)
Lägsta ränta :
1,8200(99,133)
Högsta ränta :
1,9180(99,087)
% of Eq Price Lvl :
19,10