Försäljning

Auktionsdatum :
2011-03-17
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3107
ISINkod :
SE0003524669
Kupong % :
0,500
Förfall :
2017-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
750
Total budvolym :
2 930
Emitterat institutioner:
750
Teckningskvot :
3,91
Antal bud :
22
Antal acc bud :
6
Snittränta :
0,7010(100,075)
Lägsta ränta :
0,6790(100,209)
Högsta ränta :
0,7140(99,996)
% of Eq Price Lvl :
100,00