Försäljning

Auktionsdatum :
2011-03-16
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0003848324
Förfall :
2011-09-21
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
9 072
Emitterat institutioner:
4 998
Teckningskvot :
1,81
Antal bud :
56
Antal acc bud :
30
Snittränta :
1,8200(99,063)
Lägsta ränta :
1,6000(99,176)
Högsta ränta :
1,8500(99,048)
% of Eq Price Lvl :
37,05