Försäljning

Auktionsdatum :
2011-03-09
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1054
ISINkod :
SE0003784461
Kupong % :
3,500
Förfall :
2022-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
2 000
Total budvolym :
4 090
Emitterat institutioner:
2 000
Teckningskvot :
2,05
Antal bud :
18
Antal acc bud :
7
Snittränta :
3,4630(100,332)
Lägsta ränta :
3,4600(100,358)
Högsta ränta :
3,4660(100,301)
% of Eq Price Lvl :
100,00