Försäljning

Auktionsdatum :
2011-03-02
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0003652213
Förfall :
2011-06-15
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
13 140
Emitterat institutioner:
4 998
Teckningskvot :
2,63
Antal bud :
55
Antal acc bud :
25
Snittränta :
1,7690(99,496)
Lägsta ränta :
1,7200(99,510)
Högsta ränta :
1,7900(99,490)
% of Eq Price Lvl :
16,63