Försäljning

Auktionsdatum :
2011-02-10
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1047
ISINkod :
SE0001149311
Kupong % :
5,000
Förfall :
2020-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
5 195
Emitterat institutioner:
Teckningskvot :
Antal bud :
Antal acc bud :
Snittränta :
Lägsta ränta :
Högsta ränta :

Försäljning

Auktionsdatum :
2011-02-10
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1054
ISINkod :
SE0003784461
Kupong % :
3,500
Förfall :
2022-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
17 467
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
3,49
Antal bud :
51
Antal acc bud :
11
Snittränta :
3,5260(99,744)
Lägsta ränta :
3,5220(99,785)
Högsta ränta :
3,5310(99,703)
% of Eq Price Lvl :
80,00