Försäljning

Auktionsdatum :
2011-02-03
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3107
ISINkod :
SE0003524669
Kupong % :
0,500
Förfall :
2017-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
750
Total budvolym :
3 815
Emitterat institutioner:
748
Teckningskvot :
5,09
Antal bud :
22
Antal acc bud :
6
Snittränta :
0,9690(98,459)
Lägsta ränta :
0,9640(98,489)
Högsta ränta :
0,9690(98,459)
% of Eq Price Lvl :
43,20