Försäljning

Auktionsdatum :
2011-02-02
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0003757814
Förfall :
2011-05-18
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
20 049
Emitterat institutioner:
9 999
Teckningskvot :
2,00
Antal bud :
54
Antal acc bud :
23
Snittränta :
1,6310(99,536)
Lägsta ränta :
1,5800(99,550)
Högsta ränta :
1,6690(99,525)
% of Eq Price Lvl :
74,54