Försäljning

Auktionsdatum :
2010-12-15
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0003652213
Förfall :
2011-06-15
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
11 805
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
1,18
Antal bud :
47
Antal acc bud :
38
Snittränta :
1,4540(99,278)
Lägsta ränta :
1,3700(99,320)
Högsta ränta :
1,4950(99,258)
% of Eq Price Lvl :
89,00