Försäljning

Auktionsdatum :
2010-12-02
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3107
ISINkod :
SE0003524669
Kupong % :
0,500
Förfall :
2017-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
750
Total budvolym :
3 040
Emitterat institutioner:
750
Teckningskvot :
4,05
Antal bud :
14
Antal acc bud :
4
Snittränta :
0,8520(98,377)
Lägsta ränta :
0,8050(98,671)
Högsta ränta :
0,8530(98,371)
% of Eq Price Lvl :
69,00