Försäljning

Auktionsdatum :
2010-12-01
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0003614866
Förfall :
2011-02-16
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
6 673
Emitterat institutioner:
6 473
Teckningskvot :
0,67
Antal bud :
28
Antal acc bud :
27
Snittränta :
1,1290(99,765)
Lägsta ränta :
1,0900(99,773)
Högsta ränta :
1,1990(99,751)
% of Eq Price Lvl :
100,00

Försäljning

Auktionsdatum :
2010-12-01
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0003652213
Förfall :
2011-06-15
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
10 403
Emitterat institutioner:
4 999
Teckningskvot :
2,08
Antal bud :
49
Antal acc bud :
22
Snittränta :
1,3390(99,284)
Lägsta ränta :
1,2900(99,310)
Högsta ränta :
1,3580(99,274)
% of Eq Price Lvl :
66,00