Försäljning

Auktionsdatum :
2010-11-24
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1050
ISINkod :
SE0001517699
Kupong % :
3,000
Förfall :
2016-07-12
Auktions/uppköpsvolym :
2 500
Total budvolym :
4 750
Emitterat institutioner:
2 500
Teckningskvot :
1,90
Antal bud :
17
Antal acc bud :
10
Snittränta :
2,4090(103,063)
Lägsta ränta :
2,4050(103,084)
Högsta ränta :
2,4130(103,042)
% of Eq Price Lvl :
100,00