Försäljning

Auktionsdatum :
2010-11-18
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3107
ISINkod :
SE0003524669
Kupong % :
0,500
Förfall :
2017-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
750
Total budvolym :
2 810
Emitterat institutioner:
750
Teckningskvot :
3,75
Antal bud :
16
Antal acc bud :
5
Snittränta :
0,7540(98,698)
Lägsta ränta :
0,7490(98,730)
Högsta ränta :
0,7570(98,679)
% of Eq Price Lvl :
46,00