Försäljning

Auktionsdatum :
2010-11-17
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0003495613
Förfall :
2011-03-16
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
9 136
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
1,83
Antal bud :
26
Antal acc bud :
18
Snittränta :
1,0950(99,645)
Lägsta ränta :
1,0000(99,676)
Högsta ränta :
1,1290(99,634)
% of Eq Price Lvl :
91,40

Försäljning

Auktionsdatum :
2010-11-17
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0003614866
Förfall :
2011-02-16
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
12 720
Emitterat institutioner:
4 999
Teckningskvot :
2,54
Antal bud :
47
Antal acc bud :
20
Snittränta :
1,0600(99,739)
Lägsta ränta :
1,0000(99,753)
Högsta ränta :
1,0840(99,733)
% of Eq Price Lvl :
35,36