Försäljning

Auktionsdatum :
2010-11-10
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1047
ISINkod :
SE0001149311
Kupong % :
5,000
Förfall :
2020-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
2 500
Total budvolym :
5 350
Emitterat institutioner:
2 499
Teckningskvot :
2,14
Antal bud :
19
Antal acc bud :
14
Snittränta :
2,8220(118,822)
Lägsta ränta :
2,8090(118,943)
Högsta ränta :
2,8270(118,770)
% of Eq Price Lvl :
68,09