Försäljning

Auktionsdatum :
2010-10-27
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1047
ISINkod :
SE0001149311
Kupong % :
5,000
Förfall :
2020-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
2 500
Total budvolym :
2 180
Emitterat institutioner:
2 180
Teckningskvot :
0,87
Antal bud :
12
Antal acc bud :
12
Snittränta :
2,8660(118,458)
Lägsta ränta :
2,8590(118,522)
Högsta ränta :
2,8800(118,321)
% of Eq Price Lvl :
100,00