Försäljning

Auktionsdatum :
2010-10-20
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0003552611
Förfall :
2011-01-19
Auktions/uppköpsvolym :
15 000
Total budvolym :
12 954
Emitterat institutioner:
5 784
Teckningskvot :
0,86
Antal bud :
45
Antal acc bud :
41
Snittränta :
0,8120(99,800)
Lägsta ränta :
0,5500(99,864)
Högsta ränta :
0,8740(99,784)
% of Eq Price Lvl :
100,00