Försäljning

Auktionsdatum :
2010-10-13
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1041
ISINkod :
SE0000412389
Kupong % :
6,750
Förfall :
2014-05-05
Auktions/uppköpsvolym :
2 500
Total budvolym :
7 750
Emitterat institutioner:
2 500
Teckningskvot :
3,10
Antal bud :
12
Antal acc bud :
4
Snittränta :
1,7850(116,907)
Lägsta ränta :
1,7820(116,917)
Högsta ränta :
1,7890(116,891)
% of Eq Price Lvl :
37,50