Försäljning

Auktionsdatum :
2010-10-06
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0003552611
Förfall :
2011-01-19
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
14 182
Emitterat institutioner:
9 995
Teckningskvot :
1,42
Antal bud :
56
Antal acc bud :
42
Snittränta :
0,6090(99,826)
Lägsta ränta :
0,5820(99,834)
Högsta ränta :
0,6300(99,820)
% of Eq Price Lvl :
84,61