Försäljning

Auktionsdatum :
2010-09-28
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3107
ISINkod :
SE0003524669
Kupong % :
0,500
Förfall :
2017-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
3 000
Total budvolym :
4 538
Emitterat institutioner:
2 338
Teckningskvot :
1,51
Antal bud :
33
Antal acc bud :
31
Snittränta :
0,3740(100,518)
Lägsta ränta :
0,3510(100,670)
Högsta ränta :
0,3850(100,446)
% of Eq Price Lvl :
100,00

Försäljning

Auktionsdatum :
2010-09-28
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3105
ISINkod :
SE0000555955
Kupong % :
3,500
Förfall :
2015-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
2 338
Emitterat institutioner:
Teckningskvot :
Antal bud :
Antal acc bud :
Snittränta :
Lägsta ränta :
Högsta ränta :