Försäljning

Auktionsdatum :
2010-09-23
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3107
ISINkod :
SE0003524669
Kupong % :
0,500
Förfall :
2017-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
750
Total budvolym :
2 877
Emitterat institutioner:
750
Teckningskvot :
3,84
Antal bud :
32
Antal acc bud :
4
Snittränta :
0,4630(99,965)
Lägsta ränta :
0,4500(100,051)
Högsta ränta :
0,4640(99,959)
% of Eq Price Lvl :
72,13