Försäljning

Auktionsdatum :
2010-09-22
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0003495613
Förfall :
2011-03-16
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
25 463
Emitterat institutioner:
9 996
Teckningskvot :
2,55
Antal bud :
83
Antal acc bud :
24
Snittränta :
0,6690(99,680)
Lägsta ränta :
0,6500(99,689)
Högsta ränta :
0,6800(99,674)
% of Eq Price Lvl :
26,19