Försäljning

Auktionsdatum :
2010-09-22
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0003393131
Förfall :
2010-12-15
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
10 016
Emitterat institutioner:
4 999
Teckningskvot :
2,00
Antal bud :
40
Antal acc bud :
24
Snittränta :
0,4760(99,892)
Lägsta ränta :
0,3500(99,920)
Högsta ränta :
0,4900(99,889)
% of Eq Price Lvl :
68,15