Försäljning

Auktionsdatum :
2010-09-15
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1047
ISINkod :
SE0001149311
Kupong % :
5,000
Förfall :
2020-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
2 500
Total budvolym :
4 725
Emitterat institutioner:
2 500
Teckningskvot :
1,89
Antal bud :
20
Antal acc bud :
9
Snittränta :
2,6250(121,050)
Lägsta ränta :
2,6200(121,050)
Högsta ränta :
2,6290(120,960)
% of Eq Price Lvl :
97,50